Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
  • Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia
 • Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania różnymi strefami zdrowia publicznego, kierowania zakładami opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami ludzkimi, współpracy z innymi uczestnikami sektora zdrowia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

 • Absolwenci będą przygotowani do zajmowania stanowisk administracyjnych, kierowniczych lub menadżerskich w różnych placówkach medycznych i innych instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia itp.

Czas trwania - 2 semestry

Koszt - 1100 zł za semestr dla studentów i absolwentów, 1300 zł za semestr - dla pozostałych osób.

Zjazdy - nie więcej niż dwa razy w miesiący (sobota, niedziela)

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce