Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Prawo w ochronie zdrowia

Czas trwania studiów - 2 semestry (210 godzin),

Koszt studiów - 1300 zł za semestr dla studentów i absolwentów uczelni, 1500 zł za semestr dla pozostałych osób

 • Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, prawa spółek handlowych, bioetyką, medycyną sądową, psychiatrią sądową, systemem opieki zdrowotnej i ubezpieczeń w Polsce i w UE, kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, podstawami prawnymi restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia, podstawami ekonomii i finansów w ochronie zdrowia.
 • Studia skierowane są do osób zainteresowanych lub związanych zawodowo z zagadnieniami prawa medycznego, zmianami prawnymi placówek świadczących usługi zdrowotne. Słuchaczami mogą być menadżerowie oraz pracownicy placówek systemu ochrony zdrowia, biegli sądowi i prawnicy zajmujący się problematyką ochrony zdrowia oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi, członkowie komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych, przedstawiciele organów odpowiedzialności zawodowej, rzecznicy praw pacjenta, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Liczba punktów ECTS: 60

KIERUNKI Studiów

- Zdrowie Publiczne- Ratownictwo Medyczne- Pielęgniarstwo
Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce